5DE OFFICIËLE RIT ROND GERAARDSBERGEN/ 5IÈME RALLYE FLÊCHÉ AUTOUR DE GRAMMONT

5DE OFFICIËLE RIT ROND GERAARDSBERGEN/ 5IÈME RALLYE FLÊCHÉ AUTOUR DE GRAMMONT

Beste Vespa-vrienden,

Op 01/05 organiseren wij onze laatste etappe in een reeks van 5. Deze keer gaat die rond Geraardsbergen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 13€ en hiervoor krijg je 2 ontbijtkoeken, koffie, een lunchpakket, een consummatie en een leuk aandenken.

Ook Massimo zal zijn overheerlijke spaghetti weer klaar maken!! (inschrijven spaghetti kan ter plekke ’s morgens) 

Voorinschrijven is NIET verplicht voor mensen die dit jaar niet hun 5 de rit rijden maar WEL verplicht voor diegene die de vorige 4 reden. Enkel zo kunnen we controleren of iemand reeds 4 keer meereed.

De unieke plakette wordt ook enkel overhandigd als de desbetreffende persoon aanwezig is. Deze wordt dus niet meegegeven.

Inschrijven kan via onze website www.classicvespaclubgeraardsbergen.be en dan doorklikken naar “Inschrijving Geraardsbergen 01/05”.  

Hou er wel rekening mee dat je inschrijving pas definitief is als we ook je overschrijving ontvangen hebben. (BE64 1030 4744 1152 met vermelding van uw naam)

We ontvangen u vanaf 9u. Vrij vertrek vanaf 10u30…

Op het volgende adres:

Domein “kasteel van Viane”

Edingseweg 440

9500 Geraardsbergen

Parkeren met trailer op hetzelfde adres

Hopelijk tot dan?!

Het CVCG-team.

Chers amis Vespiste ,

Le 01/05, nous organisons notre 5ième Rallye des 5. Cette fois ci autour de Grammont. Les frais d’inscription sont de 13 € et pour ça vous recevez 2 couques, du café, un lunchpakket, une consommation et un joli souvenir.

Massimo sera aussi là avec son spaghetti délicieux!! (inscriptions spaghetti seulement sur place le matin)

Pré-inscrire n’est pas nécessaire pour les gens qui n’ont pas roulé les 4 premièrs fois mais est bien obligé pour les gens qui ont roulé déjà 4 fois. Comme ça ont peut contrôler si les gens ont bien été là déjà 4 fois.

La plaquette unique sera donné seulement si le personne est bien là, on ne la donne pas avec a quelqu’un d’autre.

Vous pouvez vous inscrire sur notre site  www.classicvespaclubgeraardsbergen.be, puis cliquer sur “Inschrijving Geraardsbergen 01/05”.

N’oubliez pas que votre inscription n’est définitive que si nous avons également reçu votre payement. (BE64 1030 4744 1152 notification: votre nom)

Nous vous recevons dès 9h. Vous pouvez rouler dès 10h30..

A l’adresse suivante :

Domein “Chateau de Viane”

Edingseweg 440

9500 Geraardsbergen

Parking pour les remorques à la même adresse.

A bientôt?!

Le team CVCG.

Reacties zijn gesloten.