Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Voorwaarden lidmaatschap

 • In het bezit zijn van een handgeschakelde vespa, aangedreven door een 2-takt motor  
 • In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen. Hieronder vallen: het rijbewijs, het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest (na 1972 voor motorfietsen) ofwel het gelijkvormigheidsattest (na 1974 voor bromfietsen) en de verzekering (groene kaart).
 • Het respecteren van de verkeerswetgeving/eigen richtlijnen met in het bijzonder:           
 1.  Het stoppen voor rode verkeerslichten tijdens een rondrit ook al splitst de groep zich hierdoor op;
 2.  voorrang van rechts respecteren als het verkeer niet wordt opgehouden door een wegkapitein;
 3.  Het dragen van een gekeurde helm door bestuurder en passagier, alsook in regel zijn met de                  huidige wetgeving betreffende handschoenen, lange broek, lange mouwen en schoenen die de enkels beschermen;
 4.  Indien de activiteit plaatsvindt, geheel of gedeeltelijk, buiten de Belgische landsgrenzen, dan moeten zowel de bestuurder als de passagier voldoen aan de geldende wetgeving van dat betreffende land;
 5.  Zich ten allen tijde aan de aangegeven snelheid houden;
 6.  Het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins;
 7.  Steeds op gepaste afstand blijven rijden ten opzichte van elkaar én ten opzichte van de hoofd-             wegkapitein die voorop rijdt;
 8.  De hoofd-wegkapitein duidt de wegkapiteins aan voor aanvang van de rit;
 9.  Zoveel mogelijk een vaste plaats op de rijweg innemen, op de eigen weghelft, in geschrankte formatie rijden (met uitzondering wegkapiteins) en geen bruuske manoeuvres maken;
 10.  Bij een ongeval onmiddellijk stoppen en hulp bieden;
 11.  De wettelijke bepalingen inzake ‘rijden onder invloed’ moeten ten allen tijde in acht genomen worden.

 

Uitsluiting

Het bestuur van Classic Vespa Club Geraardsbergen vzw behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren. In dit geval zal voor het geval het lidgeld reeds betaald werd, dit worden teruggestort. De club dient hierover geen verantwoording te geven.

Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur ook hier besluiten een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Classic Vespa Club Geraardsbergen vzw.

In gevallen waar statuten of dit reglement niet in voorzien, is de beslissing aan het bestuur.

 

Praktisch maar niet minder belangrijk

Wanneer er door de leden individueel beslissingen moeten genomen worden ivm deelname en/of betaling van een evenement zal steeds gevraagd worden de uiterste (betaal) datum te respecteren. Er zal ook een herinnering gestuurd worden enkele dagen voor het verstrijken ervan. Gelieve ervoor te zorgen dat alles tijdig geregeld is want wij gebruiken de uiterste datum om onze bevestiging/betaling door te sturen. Nadien treffen wij organisatorisch, voor dat evenement, geen regeling meer voor de leden die de datum niet respecteerden.

 

Wet op de privacy

De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd).

Indien een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement verschijnt, geduid op de eerste pagina, vervangt dit alle voorgaande versies.

 

Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden het bestuur van Classic Vespa Club Geraardsbergen (CVCG) van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.